හැරී පොටර් කතාවක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔවු මේක හැරී පොටර් කතාවක්. ඒ වුනත් මේක හැරී පොටර් ගැන විතරක් කතාවක් නෙමෙයි. හැරී, ඩොබී වගේම වෝල්ඩමෝට් පවා මේ කතාවෙ ඉන්නවා. මෙයින් පිළිඹිඹු වෙන්නේ එක් කාන්තාවකගෙ දක්ෂතාවය තමයි.

රචින්ත ජයවර්ධන