බලු කතාවක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අපේ සමාජයේ බලු කතාවක් කිවුවම ඒක නරක කතාවක් විදියට භාර ගත්තත් මේ කියන්න යන්නෙ නං හුරතල් කතාවක්. මේ සුරතල් සතුන් සහ පොඩ්ඩන්ගේ ආදරය ගැන වීඩියෝවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන