ගඟ දිගේInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ගඟදිගේ කියන්නෙ ටෙලි වැඩසටහනක් නිසා ප්‍රසිද්ධ වුනු නමක් වුනත් මේ කරන්නෙ ගඟ දිගේ තැපැල් හුවමාරුවක්. එය විනෝදජනක ක්‍රීඩාවක් වගේ පෙනුනත් පොඩි පමාවක් ලොකු හානියක් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා.

රචින්ත ජයවර්ධන