මෙසී ‍නිවසක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මෙසී නිවසක් කිවුවට මේ අවුල් වුනු ගෙදරක් ගැන කතාවක් නෙමෙයි. ලියොනෙල් මෙසී වෙනුවෙන් සුප්‍රකට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු සැදූ අපූරු නිවසක් සහ ඔහු විසින් තවත් සාදා නිම කළ ගෘහ නිර්මාණ කිහිපයක් ගැනයි මේ කතාබහ.

රචින්ත ජයවර්ධන