කන්න නොහිතෙන කේක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඇයි කේක් කන්න නොහිතෙන්නෙ? අසනීපයක් නිසාද? පැණි රසට ආසා නැති නිසාද? හැබැයි මේ කෙකේ කන්න නොහිතෙන්නෙ නං ඒවයෙ ලස්සන නිසා. ඒ තරමටම ලස්සනට හැදුනු මේ ජෙලෝ කේක් අත්දැකීම ඔයාලගෙ ගෙදරත් අත්හදා බලන්න.

රචින්ත ජයවර්ධන