නව වසරේ පතිකුලයට යන ඔබට මංගල විලාසිතා2016-12-26-ent-28

මංගල විලාසිතා එළිදක්වන Hair and Beauty Wedding Magazine හරහා දෙවැනි වරටත් පැවැත්වූ සය මාසික මනාලියන් හැඩකිරීමේ පාඨමාලාව නිමකළ සිසු සිසුවියන්ගේ දස්කම් දැක්මක් පසුගියදා බත්තරමුල්ල අපේගම පරිශ්‍ර‘යේදී පැවැත්විණි. ගම්පහ, කිරිබත්ගොඩ, මීගමුව, නුගේගොඩ, නුවර යන ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව පැවැති මෙම පාඨමාලා නිමකළ සිසු සිසුවියන් විසින් හැඩකරන ලද උඩරට, පහතරට හා බටහිර මනාලියන් 180ක් පමණ මෙහිදී මංගල දැක්ම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

උඩරට, පහතරට, බටහිර යන අංශ යටතේ ලස්සනම මනාලියට හැඩගැන්වූ සිසුවියන් තිදෙනෙකුට මෙවරද මැලේසියානු සංචාරයක් ත්‍යාගලෙස පිරිනැමීමද සිදුවිය.

Hair and BeautyWedding Magazine හරහා සංවිධානය වන සය මාසික පාඨමාලාව සඳහා සිසුවියන් බඳවාගැනීම ජනවාරි මස දෙවැනි සතියේ සිට සිදුකෙරෙන බව එහි සංවිධායකවරිය වන නිරෝෂි ජයතිස්ස මහත්මිය පැවසුවාය. ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර 0727382803 දුරකථන අංකය ඔස්සේ ලබාගත හැකිය.

 

දිෂ්ණ ධර්මරත්න

 

2016-12-26-ent-01
2016-12-26-ent-02
2016-12-26-ent-03
2016-12-26-ent-04
2016-12-26-ent-05
2016-12-26-ent-06
2016-12-26-ent-07
2016-12-26-ent-08
2016-12-26-ent-09
2016-12-26-ent-10
2016-12-26-ent-11
2016-12-26-ent-12
2016-12-26-ent-13
2016-12-26-ent-14
2016-12-26-ent-15
2016-12-26-ent-16
2016-12-26-ent-17
2016-12-26-ent-18
2016-12-26-ent-19
2016-12-26-ent-20
2016-12-26-ent-21
2016-12-26-ent-22
2016-12-26-ent-23
2016-12-26-ent-24
2016-12-26-ent-25
2016-12-26-ent-26
2016-12-26-ent-27