බයිලා ආරකින් එන 'සරම'ලංකාවේ ගීත ෙක්‍ෂත‍්‍රයේ ප‍්‍රමුඛතම ප‍්‍රවීණ සංගීත ශිල්පීන් වන ඇනෙස්ලි මාලෙවන, සුනිල් පෙරේරා, ඩෙස්මන්ඞ් ඩි සිල්වා සහ රජීව් සෙබස්තියන් වැනි බයිලා ආරකින් යුත් සංගීත ශෛලීන්ගෙන් රසික ජනයා පිනවීමට ගත් තවත් නැවුම් ආරකින් යුත් සංගීත ප‍්‍රසංගයක් පසුගියදා කොළඹ බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත‍්‍රන ශාලාවෙදි ‘සරම’ යන නමින් පැවැත්විනි.

 

සටහන සහ ජායාරූප රසික රංග

 

2017-06-14-ent-64 2017-06-14-ent-65 2017-06-14-ent-66 2017-06-14-ent-67 2017-06-14-ent-68 2017-06-14-ent-69 2017-06-14-ent-70 2017-06-14-ent-71 2017-06-14-ent-72 2017-06-14-ent-73 2017-06-14-ent-74 2017-06-14-ent-75 2017-06-14-ent-76 2017-06-14-ent-77 2017-06-14-ent-78 2017-06-14-ent-79 2017-06-14-ent-80 2017-06-14-ent-81 2017-06-14-ent-82 2017-06-14-ent-83 2017-06-14-ent-84 2017-06-14-ent-85 2017-06-14-ent-86 2017-06-14-ent-87 2017-06-14-ent-88 2017-06-14-ent-89 2017-06-14-ent-90 2017-06-14-ent-91