සිත් රූ - 20172017-10-04-ent-202

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද ‘සිත් රූ - 2017’ ආබාධ සහිත දරු දැරියන්ගේ ප්‍රසංගය හා ‘ස්වශක්ති අභිමානි 2017’ ජාතික සම්මාන උලෙළ පසුගිය 02 වැනිදා කොළඹ නෙළුම්පොකුණ රඟහලේදී පැවැත්විණි.

ඒ සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ඒ අනුව, මෙය ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ කලා හැකියාවන් ඇගයීම උදෙසා සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජාතික සම්මාන උලෙළද වෙයි. ‘සිත් රූ 2017’ ජයග්‍රහණයන්

 

පළාත් අංශයේ තරග

01 වන ස්ථානය මයුරා නැටුම ( වයඹ පළාත)

02 වන ස්ථනය කොම්බි නර්තනය (උතුරු පළාත)

03 ස්ථානය කුරක්කන් නර්තනය ( උතුරු මැද පළාත)

 

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන අතර පැවති තරගය

01 වන ස්ථානය - මහසොහොන් නිර්මාණය - වත්තේගම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

02 වන ස්ථානය - ඉදල් නර්තනය - අමුණුකුඹුර වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

03 වන ස්ථානය - දේශභිමානි නිර්මාණය - කැටවල වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය

 

‘ස්වශක්ති අභිමානී 2017’ ජයග්‍රාහකයන්

හොඳම ස්වශක්ති සංවිධානය - මාතර, දික්වැල්ල, ‘නව සහන’ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ සංවිධානය.

හොඳම ස්වශක්ති සාමාජිකයා - එම්.ඒ.එම් යේයිෂ් මහතා (මාතර දික්වැල්ල ‘නව සහන’ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ සංවිධානය)

හොඳම ව්‍යාපෘතිය - අනුරාධපුර , තඹුත්තේගම ‘දිරිය’ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ සංගමය

හොඳම ස්මාර්ට් නව නිපැයුම්කරු - ඒ.එස් අරුණ (බයිට් සාදන යන්ත්‍රයක්) මාතලේ, ස්වශක්ති ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ සංගමය

හොඳම සේවායෝජකයා - මැලිබන් ටෙක්ස්ටයිල්ස් ආයතනය

හොඳම ළමා මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථානය - හම්බන්තොට, වීරකැටිය ‘අරුණැල්ල’ විශේෂ පාසල

 

නිදර්ශනී වික්‍රමසිංහ / ඡායාරූප - ඒශාන් ප්‍රනාන්දු

 

2017-10-04-ent-194 2017-10-04-ent-195 2017-10-04-ent-196 2017-10-04-ent-197 2017-10-04-ent-198 2017-10-04-ent-199 2017-10-04-ent-200 2017-10-04-ent-201  2017-10-04-ent-203 2017-10-04-ent-204 2017-10-04-ent-205 2017-10-04-ent-206 2017-10-04-ent-207 2017-10-04-ent-208 2017-10-04-ent-209 2017-10-04-ent-210 2017-10-04-ent-211 2017-10-04-ent-212 2017-10-04-ent-213 2017-10-04-ent-214 2017-10-04-ent-215 2017-10-04-ent-216 2017-10-04-ent-217 2017-10-04-ent-218 2017-10-04-ent-219 2017-10-04-ent-220 2017-10-04-ent-221 2017-10-04-ent-222 2017-10-04-ent-223 2017-10-04-ent-224 2017-10-04-ent-225 2017-10-04-ent-226 2017-10-04-ent-227 2017-10-04-ent-228 2017-10-04-ent-229 2017-10-04-ent-230 2017-10-04-ent-231 2017-10-04-ent-232 2017-10-04-ent-233 2017-10-04-ent-234 2017-10-04-ent-235 2017-10-04-ent-236 2017-10-04-ent-237 2017-10-04-ent-238 2017-10-04-ent-239 2017-10-04-ent-240 2017-10-04-ent-241