2017 ද ඩිසයිනර් විවාහ සංදර්ශනය”ද බ‍්‍රයිඞ් ඇන්ඞ් ශෲම්” සගරාව සහ කොළඹ ෂැන්ග‍්‍රිලා හෝටලය එක්ව ඉදිරිපත් කරනු ලබන 2017 ද ඩිසයිනර් විවාහ සංදර්ශනය මෙම මස 28 වැනිදා කොළඹ ෂ‍්‍රැන්ගිලා හෝටලයේදී පැවැත්ව්නි.

මෙම අතිඋත්කර්ෂවත් වාර්ෂික සංදර්ශනයේ දී මනාලියක් හැඩගන්වන නිර්මාණකරුවන්ගේ කොණ්ඩා සැකසුම් සහ රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන්ගේ විවාහ ක්ෂේත‍්‍රයෙහි විලාසිතා ප‍්‍රවනතා ද ඇතුළුව දිවයිනේ ඉහළ පෙලේ විවාහ ක්‍ෂේත‍්‍ර වෘත්තිකයන් විසින් ආකර්ෂණීය මනාලියන් හැඩගැන්වීම් ඉදිරිපත් කරනු ලදී.

ලොව පුරා ප‍්‍රසිද්ධ ”ද ලැනරෝල් බ‍්‍රදර්ස්” ගායනයෙන් මෙම සංදර්ශනයට දායක වූ අතර මෙවර සන්දර්ශනයට චරිත් විජේසේකර ෂෙරිල් ගුණරත්න, හමීඩියා, මිචෙල් විජේසූරිය, පේ‍්‍රම් ශ‍්‍රී හේවාවසම්, රමණි ප‍්‍රනාන්දු, රම්සි රහමන්, සරීටා ටෙක්ස්ටෝරියම්, සුමුදු කුමාරසිරි, සහ යොලන් අලූවිහාරේ වැනි ප‍්‍රවීණ නිර්මාණකරුවන්ගේ නිර්මාණ ඇතුළත් විිය.

 

සටහන සහ ඡා​යාරූප රසික රංග

 

2017-12-04-ent-71 2017-12-04-ent-72 2017-12-04-ent-73 2017-12-04-ent-74 2017-12-04-ent-75 2017-12-04-ent-76 2017-12-04-ent-77 2017-12-04-ent-78 2017-12-04-ent-79 2017-12-04-ent-80 2017-12-04-ent-81 2017-12-04-ent-82 2017-12-04-ent-83 2017-12-04-ent-84 2017-12-04-ent-85 2017-12-04-ent-86 2017-12-04-ent-87 2017-12-04-ent-88 2017-12-04-ent-89 2017-12-04-ent-90 2017-12-04-ent-91 2017-12-04-ent-92 2017-12-04-ent-93 2017-12-04-ent-94 2017-12-04-ent-95 2017-12-04-ent-96 2017-12-04-ent-97 2017-12-04-ent-98 2017-12-04-ent-99 2017-12-04-ent-100 2017-12-04-ent-101 2017-12-04-ent-102 2017-12-04-ent-103 2017-12-04-ent-104 2017-12-04-ent-105 2017-12-04-ent-106 2017-12-04-ent-107 2017-12-04-ent-108 2017-12-04-ent-109 2017-12-04-ent-110 2017-12-04-ent-111 2017-12-04-ent-112 2017-12-04-ent-113 2017-12-04-ent-114 2017-12-04-ent-115 2017-12-04-ent-116 2017-12-04-ent-117 2017-12-04-ent-118 2017-12-04-ent-119 2017-12-04-ent-120 2017-12-04-ent-121 2017-12-04-ent-122 2017-12-04-ent-123 2017-12-04-ent-124 2017-12-04-ent-125 2017-12-04-ent-126 2017-12-04-ent-127 2017-12-04-ent-128 2017-12-04-ent-129 2017-12-04-ent-130