විජය පුවත්පත් සමාගමේ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය - 2018ඩී.ආර් විජයවර්ධන අභියෝගතා කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2018 මෙවරත් කොළඹ 5 නාරහේන්පිට ශාලිකා ක්‍රිඩාංගණයේදි අඛණ්ඩව 15 වෙනි වරටත් පසුගියදා (17,18) යන දිනයන්හිදි එම ක්‍රිඩාංගණයේදි පැවැත්විණි. මෙවර 2018 ඩී.ආර් විජයවර්ධන අභියෝහතා කුසලානය හිමිකර ගනු ලැබුවේ ඩේලිමිරර් කණ්ඩායම විසිනි.එහි අනුශුරතාවය හෝකන්දර මුද්‍රණ අංශ බි කණ්ඩායම හිමිකරු ගනු ලැබීය. තරඟාවලියේ තෙවන ස්ථානය ඩිස්පැච් කණ්ඩායම ලබා ගත් අතර ප්‍රදර්ශනාතමක කාන්තා තරඟයක් මෙහිදි පැවැත්විණි. එම තරඟයෙන් ශූරතාවය ප්‍රධාන කාර්යාල කණ්ඩායමට හිමි වු අතර අනුශූරතාවය දැන්වීම් අංශ කණ්ඩායමට හිමි විය.

  • හොඳම පිතිකරු - තිළිණ වීරවංශ
  • අවසන් තරඟයේ වීරයා - සුරේෂ් ප්‍රනාන්දු 
  • තරඟාවලියේ වීරයා - තිළිණ වීරවංශ 
  • හොඳම පන්දු යවන්නා - දර්ශන සංජීව

විස්තර හා ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි

2018-03-19-ent-08 2018-03-19-ent-09 2018-03-19-ent-10 2018-03-19-ent-13 2018-03-19-ent-14 2018-03-19-ent-15 2018-03-19-ent-16 2018-03-19-ent-18 2018-03-19-ent-20 2018-03-19-ent-21 2018-03-19-ent-22 2018-03-19-ent-23 2018-03-19-ent-24 2018-03-19-ent-25 2018-03-19-ent-26 2018-03-19-ent-27 2018-03-19-ent-28 2018-03-19-ent-29 2018-03-19-ent-30 2018-03-19-ent-32 2018-03-19-ent-33 2018-03-19-ent-34 2018-03-19-ent-35 2018-03-19-ent-36 2018-03-19-ent-37 2018-03-19-ent-38 2018-03-19-ent-39 2018-03-19-ent-40 2018-03-19-ent-42 2018-03-19-ent-43 2018-03-19-ent-44 2018-03-19-ent-45 2018-03-19-ent-46 2018-03-19-ent-47 2018-03-19-ent-48 2018-03-19-ent-49