මෑන් හන්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් අවසන් මහ තරඟයමෑන් හන්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා තරගාවලිය පසුගියදා ගලධාරි හෝටලයේදී නිමාව දුටුවේ චමිඳු උදාන මෑන් හන්ට් ලෙස කිරුළු පලඳිමිනි. මෙහිදී ශිරෝන් නාලක තෙවන සථානයත් කසුන් ගුණවර්ධන තෙවන ස්ථානයත් හිමිකරගන්නා ලදී. මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා,මිස්ටර් ෆොටෝජෙනික් සහ මිස්ටර් පොපියුලර් කිරුළ දිනා ගනිමින් මිස්‍ටර් යුනිවර්සල් අන්තර්ජාතික තරගය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට වරම් ලබාගනු ලැබුවේ මංචන පීරිස් විසිනි.මේ එම අසිරිමත් මොහොතේ ඡායාරූප එකතුවකි.

 

2018-05-15-ent-08 2018-05-15-ent-09 2018-05-15-ent-10 2018-05-15-ent-11 2018-05-15-ent-12 2018-05-15-ent-13 2018-05-15-ent-14 2018-05-15-ent-15 2018-05-15-ent-16 2018-05-15-ent-17 2018-05-15-ent-18 2018-05-15-ent-19