தழம்பு – 2017Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

தழம்பு-2017 was organized by NDT 76-University of Moratuwa. It was held on 02nd of June at Glen Reception Hall, Ratmalana.

Photographers - Avindu Jayakody | Sujan Jayasinghe

courtesy to 'LetMeKnow.lk'

 

2018-06-07-ent-121 2018-06-07-ent-122 2018-06-07-ent-123 2018-06-07-ent-124 2018-06-07-ent-125 2018-06-07-ent-126 2018-06-07-ent-127 2018-06-07-ent-128 2018-06-07-ent-129 2018-06-07-ent-130 2018-06-07-ent-131 2018-06-07-ent-132 2018-06-07-ent-133 2018-06-07-ent-134 2018-06-07-ent-135 2018-06-07-ent-136 2018-06-07-ent-137 2018-06-07-ent-138 2018-06-07-ent-139 2018-06-07-ent-140 2018-06-07-ent-141 2018-06-07-ent-142 2018-06-07-ent-143 2018-06-07-ent-144 2018-06-07-ent-145 2018-06-07-ent-146 2018-06-07-ent-147 2018-06-07-ent-148 2018-06-07-ent-149 2018-06-07-ent-150 2018-06-07-ent-151 2018-06-07-ent-152 2018-06-07-ent-153