දෙරණ 'ස්ටාර් සිටි ටුවෙන්ටි ටුවෙන්ටි' තරගයේ කිරුළ දිනක්ෂිට හා ශනුද්‍රිටInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

දෙරණ ‘ස්ටාර් සිටි ටුවෙන්ටි ටුවෙන්ටි’ රියැලිටි වැඩසටහනේ අවසන් මහා තරගය පසුගියදා (07දා) මහරගම තරුණ සේවා සභාවේදි පැවැත්වුණි. මෙහි අවසන් මහා තරගය සඳහා රොමේෂ් සුගතපාල -තීක්ෂණ අනුරාධ, අශාන්ති හා රන්දීර්, දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් හා ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් යන යුගලයන් ඉදිරිපත් වී තිබිණි. මෙහිදී අවසන් මහා තරගයේ කිරුළ දිනක්ෂි ප්‍රියසාද්ට හා ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද්ට හිමිවූහ. මෙහි දෙවැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට අශාන්ති සහ රන්ධීර් සමත් වූහ. මෙම අවස්ථාව සඳහා කලාකරුවන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් දායක විය.

 

ඡායාරූප - චමත් වින්දුල

 

2018-07-09-ent-129 2018-07-09-ent-130 2018-07-09-ent-131 2018-07-09-ent-132 2018-07-09-ent-133 2018-07-09-ent-134 2018-07-09-ent-135 2018-07-09-ent-136 2018-07-09-ent-137 2018-07-09-ent-138 2018-07-09-ent-139 2018-07-09-ent-140 2018-07-09-ent-141 2018-07-09-ent-142 2018-07-09-ent-143 2018-07-09-ent-144 2018-07-09-ent-145 2018-07-09-ent-146 2018-07-09-ent-147 2018-07-09-ent-148 2018-07-09-ent-149 2018-07-09-ent-150 2018-07-09-ent-151 2018-07-09-ent-152 2018-07-09-ent-153 2018-07-09-ent-154 2018-07-09-ent-155 2018-07-09-ent-156 2018-07-09-ent-157 2018-07-09-ent-158 2018-07-09-ent-159 2018-07-09-ent-160 2018-07-09-ent-161 2018-07-09-ent-162 2018-07-09-ent-163 2018-07-09-ent-164 2018-07-09-ent-165 2018-07-09-ent-166 2018-07-09-ent-167 2018-07-09-ent-168