'සරස ගී' අමානන්දයInstagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

‘ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකගේ දෙවන ඒක පුද්ගල ගී ප්‍රසංගය ‘සරස ගී’ අමානන්දය කොළඹ නෙළුම්පොකුණ රඟහලේ දී පසුගියදා පැවැත්වුණා. FM දෙරණ ගුවන්විදුලි නාලිකාවේ සංවිධානයෙන් ඉදිරිපත් කෙරුණු මේ ප්‍රසංගය සඳහා පැමිණි රසික රසිකාවියන්ගෙන් නෙළුම්පොකුණ අතුරැ සිදුරැ නැතුව පිරී ගියා. වික්ටර් රත්නායකයන් 1973 දී ආරම්භ කළ ‘ස’ ප්‍රසංගයට නොදෙවෙනි අයුරින් පැවැත්වූ ‘සරස ගී’ රාත්‍රියේ හැඩ වැඩ වලින් අද අපේ event of the week පිටුව මෙලෙස හැඩ වෙනවා.

 

Romesh Dhanushka Silva

 

IMG_3401 IMG_3404 IMG_3433a IMG_3445a IMG_3587a IMG_3664a IMG_3679 IMG_3683 IMG_3690 IMG_5508 IMG_5516 IMG_5546 IMG_5553 IMG_5718 IMG_5733