පළමු ඉන්දුනිසීයානු-ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රථම වරට පවත්වනු ලබන ඉන්දුනීසියානු-ශ්‍රී ලංකා කලාකාරී හුවමාරු වැඩසටහන ඉන්දුනීසියානු ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පී “ඇන්ටෝනියස් කෝ“ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍ර ශිල්පී චතුරංග බියගමගේ සංකල්පයක් ලෙස පසුගිය 28 වැනිදා සිට පෙබරවාරි මස 02 වැනිදා දක්වා කොළඔ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් කලාගාරයේදි පැවැත්විණ.ප්‍රධාන ආරා‘ධිත අමුත්තිය ලෙස නතාෂා මිචෙල් සහභාගි වූ මීට ඉන්දුනීසියාව නියෝජනය කරමින් අන්තෝනියස් කෝ,එරිකා හෙස්ටු වහෙයුනි,ලෙබෙත් ඉඩ්‍රිස්,හේඩි හරියන්ටෝ,උමාර් චුසයිනි සහ යසුමි ඉෂිල් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් චතුරංග බියගම, ජගත් රවීන්ද්‍ර,යශෝධරා පතන්ජලී,අනුරාධා පුංචි වැව,බුද්ධික විමලසේන සහ සංජය ගීකියනගේ චිත්‍ර ශිල්පී ශිල්පිනියන් දායක වූහ.

 

සටහන -මාලන් විදානපතිරණ

ඡායාරූප- ඒෂාන් ප්‍රනාන්දු

 

2019-02-08-ent-31 2019-02-08-ent-32 2019-02-08-ent-33 2019-02-08-ent-34 2019-02-08-ent-35 2019-02-08-ent-36 2019-02-08-ent-37 2019-02-08-ent-38 2019-02-08-ent-39 2019-02-08-ent-40 2019-02-08-ent-41 2019-02-08-ent-42 2019-02-08-ent-43 2019-02-08-ent-44 2019-02-08-ent-45 2019-02-08-ent-46 2019-02-08-ent-47 2019-02-08-ent-48 2019-02-08-ent-49 2019-02-08-ent-50 2019-02-08-ent-51 2019-02-08-ent-52 2019-02-08-ent-53 2019-02-08-ent-54 2019-02-08-ent-55 2019-02-08-ent-56