“විජයබා කොල්ලය” මංගල දර්ශනය දාInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන්ගේ නවතම සිනමා සිත්තම “විජයබා කොල්ලය” මංගල දර්ශනය ඊයේ (1) වැල්ලවත්ත සැවෝයි ප‍්‍රිමියර් සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්වුණි.

එහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් පහතින්,

 

ඡායාරූප : ධනංජය චතුරංග

 

2019-07-08-ent-1005 2019-07-08-ent-1006 2019-07-08-ent-1007 2019-07-08-ent-1008 2019-07-08-ent-1009 2019-07-08-ent-1010 2019-07-08-ent-1011 2019-07-08-ent-1012 2019-07-08-ent-1013 2019-07-08-ent-1014 2019-07-08-ent-1015 2019-07-08-ent-1016 2019-07-08-ent-1017 2019-07-08-ent-1018 2019-07-08-ent-1019 2019-07-08-ent-1020 2019-07-08-ent-1021 2019-07-08-ent-1022 2019-07-08-ent-1023 2019-07-08-ent-1024 2019-07-08-ent-1025 2019-07-08-ent-1026 2019-07-08-ent-1027 2019-07-08-ent-1028 2019-07-08-ent-1029 2019-07-08-ent-1030 2019-07-08-ent-1031 2019-07-08-ent-1032