බැඳුම්කරය එක්ක සියත සම්බන්ධ නැහැ20170110Kalum-1සියත මාධ්‍ය ආයතනය​ බැඳුම්කර කටයුතු වල යෙදෙන ආයතනයක් විසින් මිලදී ගෙන ඇති බවට බොහෝ ගොසිප් වෙබ් අඩවිවල මෙන්ම සමාජ ජාලය තුළද තොරතුරු හුවමාරුවෙමින් පවතිනවා. මෙහි ඇත්ත නැත්ත දැන ගැනීමට අප සියත රූපවාහිනියේ අධ්‍යක්ෂක කැලුම් පාලිත සම්බන්ධ කර ගනු ලැබුවා. එහි ඔහු සඳහන් කරනු ලැබුවේ,

“සියත ආයතනය perpetual treasuries ආයතනය විසින්  මිලදී ගෙන කියා ප්‍රචාරයක් යනවා. අපි සියත මාධ්‍යය ජාලය අලුත් කිරීමේ වැඩකටයුතු පටන් ගත්තේ අර කියන අය මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් උනන්දු වෙන්නත් ඉස්සෙල්ලයි. මේ දේ අපට විරුද්ධව කරන බොරු ප්‍රචාරයක් කියලා කියන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව කිසිඳු සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා බොහොම වගකීමෙන් කියනවා. යම් යම් ආයතන විසින් එවැනි ප්‍රකාශයක් කරනු ලබනවා. ඒ අය එහෙම කරන්නේ අපිව අපහසුතාවයට පත්කරන්නයි. මේ වෙලාවේ අපේ වැඩකටයුතු අපහසුතාවට පත්කරන වැඩක් විදිහටයි මම මෙය දකින්නේ. අපි සහ එම සමාගම අතර කිසිඳු සම්බන්ධයක් නැහැ” යනුවෙන් පැවසීය.