රන්ජන් රාමනායක එකොළොස් වෙනි වරටත් ජනතාවගේ නළුවා වෙයි2017-03-16-ent-302

පසුගිය දා පැවැත්වුණු ස්ලිම් නීල්සන් පීපල්ස් එවෝර්ඞ්ස් උලෙළේදී ”ස්ලිම් නිල්සන් වසරේ ජනතාවගේ නළුවා” සම්මානයත්, ‘‘ස්ලිම් නිල්සන් වසරේ තරුණ තරුණියන්ගේ ප‍්‍රියතම රංගන ශිල්පියා” යන සම්මාන ද්විත්වයම රන්ජන් රාමනායක විසින් ලබා ගන්නා ලදි. ඔහු මෙම ස්ලිම් නිල්සන් පීපල්ස් එවෝර්ඞ්ස් සම්මානය ලැබුයේ පිට පිට 11වන වතාවටයි. දැනට නළුවකු එකදිගටම 11 වතාවක් එකම සම්මානයක් ලැබූ වාර්තාවට ද රන්ජන් රාමනායක මේ සමගින් හිමිකම් කියයි. ”ස්ලිම් නිල්සන් වසරේ ජනතාවගේ නළුවා” සම්මානය සඳහා නිර්දේශිත නම් ලෙස ජැක්සන් ඇන්තනී, ජීවන් කුමාරතුංග, හේමාල් රණසිංහ හා රන්ජන් රාමනායක යන නම් යෝජනා වී තිබූ අතර රන්ජන් රාමනායක මෙම සම්මානයේ හිමිකරුවා ලෙස තේරී පත් විය. එමෙන්ම ”ස්ලිම් නිල්සන් වසරේ තරුණ තරුණියන්ගේ රංගන ශිල්පියා” සම්මානය සඳහා හේමාල් රණසිංහ, රොෂාන් රණවන හා රන්ජන් රාමනායක යන අය නිර්දේශ වී තිබූ අතර ඒ අතරින් ද රන්ජන් රාමනායක මහතා මෙකී සම්මානයට හිමිකම් කීය.