දිලීපගෙන් 'මැෂප්' සංගීත කණ්ඩායමක් 2017-12-06-ent-02

‘මැෂප්’ ගීත ගයමින් සංගීත ක්ෂේත්‍රය තුළ වෙනසක් ඇති කරන්නට උත්සාහ කළ දිලීප සාරංග පසුගිය දිනවල අලුත් වැඩ කටයුත්තකට මුල පිරූ බව ‘සාරවිට’ අපිට වාර්තා වුණා. ඒ ‘මැෂප්’ සංගීත කණ්ඩායමක් ආරම්භ කිරීමය. ඒ පිළිබඳව හා ඉදිරි නිර්මාණ පිළිබඳව දිලීප අපත් සමග මෙසේ දොඩමලු වූවා.

‘මැෂප්’ ගීත ගායනා කරමින් ජනප්‍රිය වුණ නිසා මට හිතුණා ‘මැෂප්’ සංගීත කණ්ඩායමක් පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඒ අදහසත් එක්ක තමයි මීට සති කිහිපයකට පෙර ‘THE BLENDERS’ කියලා ‘මැෂප්’ සංගීත කණ්ඩායමක් පටන් ගත්තේ. සංගීත කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පිරිස ගැන කියනවා නම් කීබෝඩ් වාදනයෙන් දිල්ෂාන් රූපසිංහ, බේස් ගිටාර් වාදනයෙන් ඕෂාන් නියංග, ඩ්‍රම්ස් වාදනයෙන් මේනක මධුෂාන්, ලීඩ් ගිටාර් වාදනයෙන් බුද්ධික ප්‍රසාද්, රිදම් ගිටාර් වාදනයෙන් අමිල ඩිල්ශාන් දායක වෙනවා. ඉදිරියට අලුත් වෙනසක් එක්ක නිර්මාණ කිහිපයක් මමත් මගේ ‘THE BLENDERS’ සංගීත කණ්ඩායමත් එළිදක්වන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව පසුවට වැඩිදුර විස්තර කියන්නම්.

2017-12-06-ent-01