කාවවත් කඩේ අරින්නෙ නෑ 2017-12-06-ent-04

චූලක්ෂි රණතුංග

මම ෆෝන් එකෙන් කතා කරද්දි ඒ කතා කරන විදිහේ ලොකු වෙනසක් නෑ. හැබැයි අපි කතා කරන වටපිටාවත් එක්ක ඒ දේ වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට මම වැඩක ඉඳිද්දි අම්මා කතා කළොත් ‘අම්මී... මම වැඩක’ කියලා තියනවා. එතකොට අම්මී දන්නවා මම වැඩක, කතා කරන්න බැරි තැනකයි ඉන්නේ කියලා. මට කවුරැහරි කතා කරද්දී ඒ වෙලාවේ කතා කරන්න බැරි අවස්ථාවක් නම් මම ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකට ආන්සර් කරලා ‘හරි... මම ඔයාව දන්නවා... මම ඔයාට ගන්නම්’ කියලා ෆෝන් එක තියලා මට කතා කරන්න පුළුවන් වෙලාවක එයාට ගන්නවා. මට වදයක් වෙනවා කියලා හිතෙන කෙනෙක් මට කතා කළොත් මම ඒ ෆෝන් එකට ආන්සර් කරලා ඒ කැමැත්ත අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරනවා මිසක් මම කවදාවත් කතා කරන්න පුළුවන් වෙලාවක ෆෝන් ආන්සර් නොකර මඟඅරින්නේ නෑ. එහෙම මඟඇරලා මම කාවවත් කඩේ අරින්නේ නෑ. සමහර වෙලාවට ඔය ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනවලින් කතා කරද්දීත් මම ඇත්තම කියලා ඒ ෆෝන්වලටත් ආන්සර් කරනවා.

 

2017-12-06-ent-03