ආත්මෙකට No Answer2017-12-06-ent-06

උමයංගනා වික්‍රමසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ කවුරුත් ආදරය කරන චරිතයක්. ඉතිං ඇයට ගොඩක් කට්ටිය කෝල් කරාම චෝදනාවක් තමයි ආන්සර් කරන්නේ නැහැ කියන එක. එයා තමයි මෙහෙම කිව්වේ.

ඉස්සර මම මගේ අම්මා කතා කරන කොට ‘අම්මා’ කියලා තමයි ආන්සර් කළේ. මොකක් හරි වැඩක මම නිරත වෙලා ඉඳිද්දී මම දන්න කියන කවුරැහරි මට කතා කළොත් මම ආන්සර් කරන්නේ නෑ. ගොඩක් අය කියන චෝදනාවක් තමයි මම ෆෝන් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි කාගෙන්හරි දන්න කියන කෙනෙක්ගෙන් මිස් කෝල් එකක් තිබ්බොත් මම ඒකට ගන්නවා. සමහරවෙලාවට මිස් කොල් එකට ගන්නත් දවසක් දෙකක් විතර යනවා. හැබැයි කවුරැ කතා කළත් මම ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ ඒ වෙලාවේ බව කතා කරන්න පුළුවන්නම් විතරයි. සමහරදාට ‘මම වැඩක ඉඳලා ෆෝන් එක ආන්සර් කරලා ඉක්මනට කියනවා මම වැඩක ඉන්නේ පස්සේ ගන්නම්’ කියලා.....