උදාරිගෙන් වෙන්වූ සංගීත් නැවත විවාහ වෙයි?සංගීත් සතරසිංහ හා උදාරි කෞෂල්‍යා කියන්නේ කලා ක්ෂේත්‍රයේ ජනප්‍රිය තරු යුගළයක්. කාලයත් සමග මේ දෙදෙනා පිළිබඳ විවිධ කටකතා නිර්මාණය වුණා. මේ දෙදෙනා දැනට වෙන් වෙන් වශයෙන් ජීවත් වන බව බොහෝ දෙනා කීවත් ඒ ගැන හරි පිළිතුරක් දෙදෙනාගෙන් කිසි කෙනෙක් තවම මාධ්‍යට පවසා නැහැ.

කෙසේ වෙතත් සංගීත් සහ වෙනත් තරුණියක් විවාහ ඇඳුමෙන් සැරසී සිටින ඡායාරූප කිහිපයක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුල කතාවක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. සමහරු කියන්නේ සංගීත් වෙනත් විවාහයක් සිදුකර ගෙන අැති බවයි. නමුත් ආරංචියේ හැටියට නම් සංගීත් මෙලෙස විවාහ ඇඳුමෙන් සැරසී තිබෙන්නේ ඡායාරූප එකතුවක් සඳහායි.

20180212Sangeeth-(1)

20180212Sangeeth-(3) 20180212Sangeeth-(4) 20180212Sangeeth-(6) 20180212Sangeeth-(8) 20180212Sangeeth-(9) 20180212Sangeeth-(10) 20180212Sangeeth-(11) 20180212Sangeeth-(12)