කමල් අද්දරආරච්චිට දුන් උපන්දින Surprise එකකලා ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ දෙනාගේ ආදරය දිනගත් කමල් අද්දරආරච්චිගේ උපන්දිනය පසුගියදා යෙදී තිබුණා. ඔහුගේ හිතමිතුරන් විසින් කමල් අද්දරාච්චිගේ මවගේ නිවසේ මෙම Surprise උපන්දින සාදය සූදානම් කර තිබුණා. 

එහි අවස්ථා කිහිපයක්...

20180212Kamala-(1)

20180212Kamala-(2) 20180212Kamala-(3) 20180212Kamala-(4) 20180212Kamala-(5)