ලේ දන්දීමේ පිංකමට මුතු තරංගාගෙන් ආරාධනාවක්ආදරණිය කලාකාරිණියක් වන මුතු තරංගා විසින් තම රසිකයන්ට ආරාධනාවක් කරනවා. ඒ තමයි හෙට (14දා) නාරාහෙන්පිට ලේ බැංකුවට එන්න කියලා. කලාකරුවන් රැසක් එක්ව ලේ දන්දීමේ පිංකමක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. 

ඒ ගැන කියන මුතු තරංග කියන දේ බලන්න මේ වීඩියෝව බලන්න.