තාත්තාගේ කටහඬම තියෙන පුතා කවිඳු පීරිස්කිංස්ලි පීරිස් කියන්නේ ලංකාවේ එළිමහන් ප්‍රසංග වේදිකාවේ දැවැන්තයෙක්. රොෂාන් ප්‍රනාන්දුගේ ෆ්ලෑෂ්බෑක් සංගීත කණ්ඩායමේ ගායන ශිල්පියෙක් ලෙසත් කිංග්ස්ලි පීරිස් වැඩකටයුතු කරනවා. තාත්තාගේ අඩිපාරෙන්ම ගායන ලොවට පිවිසි කිංග්ස්ලිගේ පුතා පිළිබඳව මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුල කතා මතුවෙනවා. කිංග්ස්ලිගේ පුතා තමයි කවිඳු පීරිස් කියන්නේ. කවිඳු Sensate Wennappuwa සංගීත කණ්ඩායමේ ගායකයෙක්. කිංග්ස්ලිගේ කටහඬට සමාන කටහඬක් තමයි කවිඳුට තියෙන්නේ.

Sensate Wennappuwa සමග කවිඳු ගැයූ ගීයක් පහතින්