සිප්පි සිනමා දෙන අලුත්ම ජොලියසිප්පි සිනමා කියන්නේ සමාජ ජාලා මාධ්‍ය ඔස්සේ අලුත් නිර්මාණ කරමින් ඉදිරියට ආපු කට්ටියක්නේ. මොවුන්ගේ නිර්මාණ අද වෙද්දී බොහෝ දෙනා අතර ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතිං ඔවුන්ගේ අලුත්ම වැඩේ තමයි ඔවුන්ගේ යූටියුබ් චැනලයට සබ්ස්ක්‍රයිබ් 50000ක් එකතු වුණු එකට සිංදුවක් කිරීම.

ඔවුන්ගේ අලුත්ම ජොලිය කොහොමද කියලා මෙතනින් බලන්නකෝ.