මැල්කම් මන්තාරා මහතාගේ අවසන් කටයුතු අද2018-06-13-melcom-1

වසර 43කට වැඩි කලක් සිනමා නිෂ්පාදන කළමනාකරුවකු සහ දර්ශන තල කළමනාකරුවෙකු ලෙස සිනමාවට සම්බන්ධිත බොහෝ කටයුතු වලදී නිබඳව සිනමාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කළ මැල්කම් මන්තාරා මහතා වසර 69ක් ආයු වළඳා අද දින අභාවප්‍රාප්ත විය .

ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට වූ Mother Theresa ,Water ,East Of The Elephant Rock වැනි චිත්‍රපට 45 කට වැඩි ගණනකට දායක වූ ඔහු චන්ද්‍රන් රත්නම් මහතාගේ Film Location Services සහ The Film Team යන ආයතන වලට සම්බන්ධ වී බොහෝ කලක් කටයුතු කර තිබේ .

ඒ මහතාගේ අවසන් කටයුතු අද සවස මහරගම ගොඩිගමුව සුසාන භූමියේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි.