දිනක්ෂි සාරංග සමග ඕස්ට්‍රේලියා ගිහිල්ලාදිනක්ෂි ප්‍රියසාද් ගැන මේ දිනවල කතා වෙන්නේ දෙරණ ස්ටාර් සිටි කිරුළ නිසා.

දිනක්ෂි සහ ශනුද්‍රි පහුගිය දා නිමා වුණු දෙරණ ස්ටාර් සිටි තරඟයේ කිරුළ දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. 

මේ තරඟයේ නිවේදන කටයුතු සිදු කරේ සාරංග සහ ලහිරු පෙරේරා. 

ඉතින් ජයග්‍රහණයේ උණුසුම යන්නත් කලින් දිනක්ෂි සහ සාරංග ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයකට පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. 

ඒ මියැසි රංගන 2018 ප්‍රසංගය සඳහා. 

2018-07-11-dinakshi-1