තාරුකා විවාහ වෙලාද?තාරුකා වන්නිආරච්චි කියන්නේ රූපවාහිනිය තුළින් නිතරම දකින්න ලැබෙන දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්. 

ඒ වගේම ඇයට ආදරය කරන විශාල රසික පිරිසක් ඇය වටා ඉන්නවා. 

තාරුකා උඩරට මනාලියක් ලෙසින් හැඩවී ලබාගත් ඡායාරූප කිහිපයක් නිසා මේ දිනවල ඇගේ රසිකයන් ඇය පිළිබඳව වැඩි විමසිල්ලක් දක්වනවා. 

මේ එම ඡායාරූප කිහිපයක්...

2018-07-12-tharuka-5 2018-07-12-tharuka-4 2018-07-12-tharuka-3 2018-07-12-tharuka-2 2018-07-12-tharuka-1