සුසන්තිකා පොලීසියට බැඳිලාසුසන්තිකා ජයසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන ගිය දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්නේ. ඔන්න සුසන්තිකා පොලිස් සේවයට බැඳිලාලු. මේක ඉතින් මියුසික් වීඩියෝ එකකට කරපු දෙයක්ලු. හරි ක්‍රියේෂන් ආයතනයෙන් නිර්මාණය කරන මියුසික් වීඩියෝ එකකට තමයි සුසන්තිකා මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ළඟදීම සුසන්තිකාගේ රංගනයන් මේ මියුසික් වීඩියෝව හරහා රසිකයන්ට බලන්න පුළුවන් වෙයි.

2018-09-13-susanthika-1 2018-09-13-susanthika-2 2018-09-13-susanthika-3