අනුරාධා සහ පැතුම් විවාහ වෙලා?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පුංචි තිරයේ දක්ෂයන් දෙන්නෙක් තමයි අනුරාධා සහ පැතුම් කියන්නේ. මේ දෙන්නා හොර රහසේ විවාහ වෙලා කියලා ආරංචියක් පැතිරී යනවා. ඒ මේ දෙදෙනා මංගල ඇඳුමෙන් සැරසී සිටින ඡායාරූප කිහිපයක් නිසා. නමුත් මේ විදිහට හැඩ වෙලා තියෙන්නේ ෆොටෝෂූට් එකකටලු.  

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්..

20180914Anuradha-(1)

20180914Anuradha-(2) 20180914Anuradha-(3) 20180914Anuradha-(4) 20180914Anuradha-(5) 20180914Anuradha-(6) 20180914Anuradha-(7) 20180914Anuradha-(8) 20180914Anuradha-(9) 20180914Anuradha-(10) 20180914Anuradha-(11) 20180914Anuradha-(12) 20180914Anuradha-(13) 20180914Anuradha-(14)