සංස්කෘතික ඇමති බර්ටි ගුණතිලකගේ සුවදුක් විමසයිInstagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

ජිවිතේ සැඳෑ සමය ගෙවන ප්‍රවීණ කලාවේදී බර්ටි ගුණතිලකගේ සුවදුක් විමසීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා පසුගියදිනක ඔහුගේ නිවසට ගොස් තිබේ. ඔහු වෙනුවෙන් සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය මඟින් ඉටු විය යුතු අවශ්‍යතා සකසා දීමට අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ එම අවස්ථාවේදී කටයුතු කර ඇත.

විනෝද සමය වැනි වැඩසටහන ඔස්සේ මෙරට රසික ආදරය දිනාගත් බර්ටි ගුණතිලකයන් මේ වනවිට 94 වැනි වියේ පසුවෙයි.

Instagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

20181010Berti-1