සෝනු නිගම් “මංගල මුදු මාල වළලු” ගයයිInstagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

දැනට ප්‍රචාරය වන ලංකාවේ පැරණිතම වෙළඳ දැන්වීම් ගීතය තමයි වෝග් ජුවලර්ස් ආයතනයේ “මංගල මුදු මාල වළලු” කියන ගීත ඛණ්ඩය. මේ ගීත ඛණ්ඩයේ මුල් ගායිකාව වුණේ රූපා ඉන්දුමතී මහත්මියයි. පසුව ලතා වල්පොල මහත්මිය සහ නීලා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය මේ ගීතය ගායනා කර තිබෙනවා.

මේ දිනවල මේ ගීතය පිළිබඳව කතා වෙන්නේ සුපිරි ඉන්දීය ගායක සෝනු නිගම් මේ ගිතය ගායනා කළ නිසා. පසුගිය දා වෝග් ජුවලර්ස් ආයතනයේ ප්‍රචාරණ වැඩසටහනකට මෙරටට පැමිණි සෝනු නිගම් ඒ අවස්ථාවේදී සැවොම පුදුම කරමින් මේ ගීතය ගායනා කර තිබුණා. 

එම වීඩියෝව පහතින්..