චීන ජාතික ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ 'දිය සායම් සිතුවම් දැක්ම'Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2018-11-06-ent-21
 

චීන ජාතික ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ චිත්‍ර ඇතුළත්, ‘නූතන චීන, දිය සායම් සිතුවම් දැක්ම’ පසුගියදා කොළඹ ශ්‍රී ලංකා චීන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වුණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකාවේ චීන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ චීන ජාතික චිත්‍ර කලාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රාලයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය ඇතිව මෙම ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කර තිබිණි.

චීන චිත්‍ර කර්මාන්තයේ ඇති විශිෂ්ඨ නිර්මාණ සමූහයකින් පොහොසත් වූ මෙම සිතුවම් දැක්ම අන්තර්ජාතික මට්ටමේ අත්දැකීමක් බව එයට සහභාගී වූ විද්වතුන්ගේ අදහස විය.

තවද සජීවී චිත්‍ර නිර්මාණය කිරීමක්ද මෙහිදී සිදු වූ අතර, ප්‍රදර්ශණයට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලාංකීක චිත්‍ර කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ප්‍රවීණයන්, විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් චීන චිත්‍ර ශිල්පීන් සමග තම අදහස් හුවමාරු කරගැනීමද සිදු විය.

 

ඡායාරූප - ඒෂාන් ප්‍රනාන්දු

 

2018-11-06-ent-20  2018-11-06-ent-22 2018-11-06-ent-23 2018-11-06-ent-24 2018-11-06-ent-25 2018-11-06-ent-26 2018-11-06-ent-27 2018-11-06-ent-28