චමත්කාගේ විවාහ මංගල්‍යයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

නිරූපිකාවක් වන චමත්කා ලක්මිණිගේ විවාහ මංගල්‍යයේ ඡායාරූප කිහිපයක් මේ වෙද්දී සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කතාබහට ලක්වෙලා තියෙනවා. 

ඉතිං බලන්නකෝ එම ඡායාරූප කිහිපය.

ඡායාරූප - මිහිර බණ්ඩාර  දිසානායක

20190222chamathka(1)20190222chamathka(2) 20190222chamathka(3) 20190222chamathka(4) 20190222chamathka(5) 20190222chamathka(6) 20190222chamathka(7) 20190222chamathka(8) 20190222chamathka(9) 20190222chamathka(10) 20190222chamathka(11) 20190222chamathka(12) 20190222chamathka(13) 20190222chamathka(14) 20190222chamathka(15) 20190222chamathka(16) 20190222chamathka(17) 20190222chamathka(18) 20190222chamathka(19) 20190222chamathka(20) 20190222chamathka(21) 20190222chamathka(22)