ෆ්ලෑෂ්බෑක් කණ්ඩායමෙන් බේස් ගිටාර් වාදන ශිල්පියා ඉවත් වෙයිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ලංකාවේ ජනප්‍රියතම සංගීත කණ්ඩායමක් වන ෆ්ලෑෂ්බෑක් සංගීත කණ්ඩායමේ බේස් ගිටාර් වාදන ශිල්පියා වන සෑම් ලිවේරා කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා. ඔහු සමුගැනීමේ සාදයක්ද පසුගිය දිනෙක පැවැත්වූවා.
ඒ වෙනුවට නිමාන් ඈන් නම් බේස් වාදන ශිල්පියාව කණ්ඩායමට බඳවාගෙන තිබෙනවා.

2019-06-11-flashback-1 2019-06-11-flashback-2 2019-06-11-flashback-4