අකිලගේ ආදරණීය බිරිඳ එමිගේ උපන්දිනයේ නොදුටු ඡායාරූපInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ජැක්සන් ඇන්තනී ගේ ආදරණිය ලොකු පුතා තමයි අඛිල ධනුද්දර කියන්නේ .

ඔහු මෑතකදී එමී සමඟ අතිනත ගත් අතර එමී තම උපන්දිනය අද දින දී සමරනු ලබනවා.

එම මොහොතේ ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ

20190911Akila-(1)20190911Akila-(2)20190911Akila-(3) 20190911Akila-(4) 20190911Akila-(5) 20190911Akila-(6) 20190911Akila-(7) 20190911Akila-(8) 20190911Akila-(9) 20190911Akila-(10) 20190911Akila-(11) 20190911Akila-(12) 20190911Akila-(13) 20190911Akila-(14) 20190911Akila-(15) 20190911Akila-(16) 20190911Akila-(17) 20190911Akila-(18) 20190911Akila-(19)