සරාගී නිරූපන ශිල්පිණි ටිනා ෂනෙල් මනාලියක් වෙලාInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

රටේම කතාබහකට ලක්වෙන  ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණියක් තමයි  ටීනා ෂනෙල් කියන්නේ . කාලෙන් කාලෙට ලස්සන ෆොටෝශූට් කරන ඇය  මෑතකදී තවත්  ෆොටෝෂූට් එකක් කරලා තිබෙනවා .


එම  ඡායාරූප පහතින්

  • Photography - Studio Momentzz 0777 588 577 / 011 70 60 700
  • HMUA - M Lanka Fernando
  • Bridal Outfit - H&H Bridal Dresses

20191021Teena(1)20191021Teena(2) 20191021Teena(3) 20191021Teena(4) 20191021Teena(5) 20191021Teena(6) 20191021Teena(7) 20191021Teena(8) 20191021Teena(9) 20191021Teena(10) 20191021Teena(11) 20191021Teena(12) 20191021Teena(13) 20191021Teena(14) 20191021Teena(15) 20191021Teena(16) 20191021Teena(17) 20191021Teena(18) 20191021Teena(19) 20191021Teena(20) 20191021Teena(21) 20191021Teena(22) 20191021Teena(23) 20191021Teena(24) 20191021Teena(25) 20191021Teena(26)