පුතාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් පියුමි හංසමාලි වෙනස්ම විදිහට ගත්ත අලුත්ම ඡායාරූපInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ලංකාවේ නිරන්තරයෙන්ම කතාබහකට ලක්වෙන චරිතයක් තමයි පියුමි හංසමාලි කියන්නේ . 

ඉතින් තම ආදරණිය පුතණුවන්  එක්ක පියුමි කල නවතම ෆොටෝෂූට් එකේ ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇතුලත් කර තිබෙන අතර ඉන් කිහිපයක් තමයි මේ.

20191106Piumi-(1)20191106Piumi-(2) 20191106Piumi-(3) 20191106Piumi-(4) 20191106Piumi-(5) 20191106Piumi-(6) 20191106Piumi-(7) 20191106Piumi-(8) 20191106Piumi-(9) 20191106Piumi-(10) 20191106Piumi-(11) 20191106Piumi-(12) 20191106Piumi-(13) 20191106Piumi-(14) 20191106Piumi-(15) 20191106Piumi-(16) 20191106Piumi-(17) 20191106Piumi-(18) 20191106Piumi-(19) 20191106Piumi-(20) 20191106Piumi-(21) 20191106Piumi-(22) 20191106Piumi-(23) 20191106Piumi-(24) 20191106Piumi-(25) 20191106Piumi-(26) 20191106Piumi-(27) 20191106Piumi-(28) 20191106Piumi-(29) 20191106Piumi-(30)