රේඩියෝ හා ටීවීවල ප්‍රචාරණය වන ගීත සඳහා කර්තෘ භාගය ගෙවීම මාර්තු මස 01 වැනිදා සිටInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ගුවන්විදුලිය හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රචාරණය වන ගීත සඳහා කර්තෘ භාගය ගෙවීම මාර්තු මස 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තොරතුරු හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන තීරණය කරයි.

ඒ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන බවද ඇමැතිවරයා සඳහන් කරයි.

බුද්ධිමය දේපළ පනත යටතේ, ගීත ප්‍රචාරණය වීම සම්බන්ධව කර්තෘ භාගය ගෙවීමට නීතියෙන් එකඟවී ඇති බැවින්, මාර්තු 01 වැනිදා සිට ගීත ගායකයාට, නිබන්ධකයාට සහ සංගීතඥයාට කර්තෘ භාගය හිමිවන බව ඇමැතිවරයා පවසයි.

මාධ්‍යවේදීන් සඳහා පොලී රහිත ණය ක්‍රමය නැවත ක්‍රියාත්මක කර, වාහන ණය ලබාදීම හා මාධ්‍යවේදීන් සඳහා නිවෙස් ලබා දීමටද ක්‍රියා කරන බවද තොරතුරු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

ජේ.ටී. ද සිල්වා