පස්වැනි විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් හැඩවුණු, රංගන ශිල්පිනී ඉෂාරා සඳමිණිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඉෂාරා සදමිනි කියන්නේ පුංචි තිරයේ කාලයක් දකින්න ලැබුණු රංගන ශිල්පිණියක්. විවිධ නිර්මාණ එක්ක ජනතාව හමුවට ආ ඉෂාරාට  මැයි මාසේ සිවිශේෂයි. ඒ ඇය මිට වර්ෂ 5කට පෙර මනාලියක් වූ මාසේ නිසයි. ඇය හා ඇයගේ ආදරණිය සැමියා පස්වැනි සංවත්සරයට නැවතත් මනාල මනාලියක් වෙලා. 

එහි ඡායාරූප පහතින් 

20200526Ishara-(1)

20200526Ishara-(2) 20200526Ishara-(3) 20200526Ishara-(4) 20200526Ishara-(5) 20200526Ishara-(6) 20200526Ishara-(7) 20200526Ishara-(8) 20200526Ishara-(9)