රවීන් නෙත්මි විවාහ වෙලා?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

රවීන් කණිෂ්ක සහ නෙත්මි රොෂෙල් නැත්නම් දෙවෙනි ඉණිම නාට්‍යයේ අනුහස් සහ ආක්ෂා. මේ දෙන්නා ගැන මේ දිනවල විශාල කතාබහක් ඇති වෙලා. ඒ පුංචි තිරයට පෙම්වතුන් වුණු මේ දෙන්නා සැබෑ ජීවිතයේදී හොර රහසේම විවාහ වෙලා කියලා. මේ කතාබහ ඇති වෙන්නේ මොවුන් මංගල ඇඳුමින් සැරසී ෆොටෝ ෂූට් එකකට පෙනී සිටීම නිසයි.

එම ඡායාරූප පහතින්

20201016Raveen (1)20201016Raveen (2) 20201016Raveen (3) 20201016Raveen (4) 20201016Raveen (5) 20201016Raveen (6) 20201016Raveen (7) 20201016Raveen (8) 20201016Raveen (9) 20201016Raveen (10) 20201016Raveen (11) 20201016Raveen (12) 20201016Raveen (13) 20201016Raveen (14) 20201016Raveen (15) 20201016Raveen (16) 20201016Raveen (17) 20201016Raveen (18) 20201016Raveen (19) 20201016Raveen (20) 20201016Raveen (21) 20201016Raveen (22) 20201016Raveen (23) 20201016Raveen (24) 20201016Raveen (25) 20201016Raveen (26) 20201016Raveen (27)

 • Groom & Groomsmen designer wear by: Namal Balachandra
 • Hotline: 0777125000 | Wills Design Private Ltd
 • Makeover: Shamika Dilrukshi by Shami’s Bridal Makeover
 • Photography: Studio U
 • Colour retouched: Nadeesha Gamaarachchi
 • Bridal outfit: Lucky's Wardrobe
 • Decoration: Red Floral Eventz
 • Fresh banquet: Rumesh flora 
 • Jewelry: Ahmed Shakir
 • Bridal Shoes: Katwalk
 • Bathrobes: Rangadhara