සූර්යයාගේ Thaanaa Serndha Koottam චිත්‍රපටය දැන් තිරගත වෙයි 

දමිල සිනමාවේ දැවැන්තයෙකු වන සූර්යයා රංගනයෙන් දායක වෙන Thaanaa Serndha Koottam චිත්‍රපටය පසුගියදා තිරගතවීම ආරම්භ විය. ඉන්දියානු සිනමාවේ තිරගත වීමට සාපේක්ෂව අප රටේද EAP මණ්ඩලයේ තිරගත වීම ආරම්භ විය.