'ගෝල්' ළඟඳීම


රොහාන් පෙරේරා විසින් අධ්‍යක්‍ෂණය කරන ලද එම්. එන්ටටේට්මන්ට් නිෂ්පාදනය කළ නවතම සිනමා නිර්මාණය වන ‘ගෝල්’ ළඟදීම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතය.