විහිළුවට විහිළුවක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පොඩ්ඩක් විතර විසුළු ගීයකට නර්ථනයක් කරලා වින්දනයක් ලබන්න එන පිරිසකගේ අතරින් ඊට වඩා විශිලුවක් වෙච්ච වෙලාවක් මේ.

රචින්ත ජයවර්ධන