කොහෙ වැස්සත් කමක් නැහැ2017-06-01-ent-122පහුගිය දවස්වල ඇදහැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාවත් එක්ක පළාත් රුසක්ම ගංවතුරෙන් යටවුණා.

ඒත් ගංවතුරට හසු නොවූ සමහර පැතිවල ටෙලිනාට්‍ය දෙක තුනක් රෑපගත කෙරැණා. ඒත් මොන වැඩ අස්සෙත් ටෙලිනාට්‍ය කණ්ඩායම්වල කට්ටිය හිටියෙ සීරැවෙන්.

එක් ටෙලිනාට්‍යයක රඟපාන තරැණ නළුවෙක් නිතරම හොයලා බැලුවෙ එක්තරා නගරයක් ගැන විතරලු. "එහෙට වහිනවද?" &අම්මෝ කොහෙ වැස්සත් කමක් නැහැ එහෙට වහින්නෙ නැතුව* ඔහු නිතරම කියනවලු. බැලින්නම් ඔහු ළඟදීම විවාහ වෙන්න යන කෙල්ල ඉන්නෙ ඒ නගරෙලු.

 

DESHAYA