බඩ අඩු කරගන්න ඕනෙ2017-07-27-ent-02ඉංගිරිය පැත්තෙ ඉන්න ප්‍රවීණ කලා ශිල්පියෙක් තම වෘත්තිය කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා කාලෙක ඉඳන් කොළඹ පැත්තට එන්න හිතාගෙනලු හිටියෙ.

ඒත් ගමේ ගෙදරට හොඳ ඉල්ලුමක් එනකන් බලං හිටියා. ඔන්න ළඟදි හොඳ ගාණකට ගේ විකුණගන්න පුළුවන් වෙලා. ඒත් ඉතින් කොළඹින් ඔය ගාණට ලොකු ගෙයක් ගන්න බැරි නිසා තරමක පුංචි ගේකටයි එන්නෙ.

ඉතින් ගෙදර බඩු මුට්ටු ගොඩක් අඩුකරගන්න තීරණය කරලා අහල පහල කොලු පැංචෙකුගේ අතේ ගමේ වෙද මහත්තයට ඒ ගැන සඳහන් කරලා ලියුම් කෑල්ලක් යැව්වලු. හවස්වෙලා කසාය වගේකුයි කල්කෙකුයි අරගෙන වෙද මහත්තයා මේ ශිල්පියාගෙ ගෙදරට ආවලු.

"මේක සතියක් විතර ගත්තම බඩ අඩුවෙලා සැහැල්ලුවක් දැනෙයි." වෙද මහත්තයා කිව්වලු.

බැලින්නම් මෙයා වෙද මහත්තයට එවපු ලියුම් කෑල්ලෙ ලියලා තිබිලා තියෙන්නෙ &බඩ අඩුකරගන්න අවශ්‍ය නිසා* හවසට ඇවිත් හම්බවෙන්න කියලා.

 

DESHAYA