තෙල් ජාවාරමේ සැගවුණු පැත්ත මෙන්න20171002caltex-1

අප රට තුළ විශාල වශයෙන් සිදුවන ජාවාරමක් පිළිබඳව සමාජ වෙබ් අඩවි මෙන්ම පුවත්පත්ද ඒ පිළිබඳව තොරතුරු හෙළි කරනු ලැබුවා. ඒ lose ලෙස විකුණන ලිහිසි තෙල් ජාවාරමක් පිළිබඳවයි. මෙම ජාවාරම කාලයක් මුලුල්ලේ සිදුකරමින් තිබූ බවයි අනාවරණය වුණේ. මේ ජාවාරම පිළිබඳව මෙරට ජනතාව දැනුවත් කිරීමට මූලික වූයේ කැල්ටෙක්ස් (Caltex) ආයතනයයි. ඔවුන් විසින් තම පාරිභෝගයන් මෙන්ම මෙරට අනෙකු ජනතාව වෙනුවෙන් මෙම ජාවාරම පිළිබඳව මෙරටට හෙළි කරනු ලැබුවා.

එහිදී කැල්ටෙක්ස් (Caltex) ආයතනය විසින් මේ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරනු ලැබුවේ, මෙම කූට ජාවාරම අප රටේ භාවිතා කරනු ලබන මෝටර් රථ සඳහා කොපමණ පාඩුවක් කරනු ලබනවාද යන කාරණාවන් ඔස්සේය. මෙම ආයතනය පැවසුවේ, කිලෝ මීටර් දස දහස් ගණනක් පමණ ධාවනයට යොදා ගත් මෝටර් රථ වල ලිහිසි තෙල් නැවත අලෙවි කිරීමයි. මේ සඳහා නියම තත්ත්වයේ ලිහිසි තෙල් වල පැහැය ඇතිකිරීම සඳහා අලුත් ලිහිසි තෙල් ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා මුසුකරනු ලබයි. ඉන්පසු එම ලිහිසි තෙල් නිෂ්පාදන නාමයක් නොමැතිව, ඇතැම් විට ඒ සඳහා බොරු නිෂ්පාදන නාමයක් යොදා අලෙවි කරනු ලබයි. කැල්ටෙක්ස් (Caltex) ආයතනය විසින් මෙම කරනු ලැබූ හෙලිදරව්වෙන් මෙරටට සිදු වීමට ඉඩ තිබූ හානිය නවත්වා ගැනීමට හැකියාව තිබේ.

එම හේතුවෙන් පාරිභෝගියකයන් තම මෝටර් රථ සඳහා භාවිතා කල යුත්තේ රජයේ අනුමැතිය ලත් සමාගම්  වල ලිහිසි තෙල් පමණක් බව මතක තබා ගත යුතු කාරණාවකි. එමගින් ඔබේ මෝටර් රථයේ සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳව කිසිඳු බියක් නොතබා ගැනීමට හැකියාව තිබේ. එම නිසා බලයලත් අලෙවිසැල් වලින් ලබා ගන්නා ලිහිසි තෙල් රජයේ අනුමැතියලත් කැල්ටෙක්ස් (Caltex)  වැනි වෙළෙඳ නාමයක් යටතේ ඇති කෑන්ම භාවිතා කිරීමට දැනුවත් වීමේ වගකීම ඔබ සතුය.