නළු නිළියන්ටත් සාධුකාර2017-10-06-ent-47පසුගිය දවසක ජනප්‍රිය සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ගෞරව සම්මාන රුසකින් හා ගෞරව නාමයකින් පිදුම් ලැබුවා.

ඒ උත්සවය තිබුණේ ඔහුගෙ ගමේ සුප්‍රසිද්ධ විහාරස්ථානයක. ඒ සඳහා ගමේ ජනතාව සිය ගණනකින් විහාර ස්ථානයට යන මඟ දෙපස සුදුවතින් සැරසිලා සාධුකාර දුන්නා.

මේ ගෞරව නාමය ලබා ගත් අධ්‍යක්ෂකවරයා විහාරස්ථානයට කැඳවාගෙන ගියේ වර්ණවත් පෙරහරකින්. අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ සමීපතම නළු නිළි පිරිසකුත් ඒ පෙරහරේ ගමන් කළේ දෙපසින් ඇසුණු ජනතාවගේ සාධුකාර හඬ මැද්දෙ.

ඒ උත්සවයට සහභාගී වෙන්න නළු නිළි පිරිස පාන්දරින්ම කොළඹින් පිටත් වුණු නිසා ප්‍රමාද නොවී ආපසු කොළඹට යායුතු බව අධ්‍යක්ෂකවරයාට කිව්වලු. “අපි ඔයා වෙනුවෙන් මෙච්චර කැපවෙලා ආපු දුරබැහැර ගමන කවදාවත් අමතක කරන්න නම් එපා.* නළුවෙක් අධ්‍යක්ෂකට කිව්වලු.

“ඒක හරි. ඒත් ඕගොල්ලන්ට මේ රටේ මිනිස්සු කවදද සාධුකාර දුන්නෙ. අද ඒ දේ සිද්ධ වුණානෙ. ඒකත් අමතක කරන්න එපා." ජනප්‍රිය අධ්‍යක්ෂවරයා කිව්වලු.

 

DESHAYA