යකඩෝ මේ සින්දුව ඔයාගෙද?2017-10-06-ent-48මේකත් මෑතකදි එක්තරා පෞද්ගලික රෑපවාහිනි නාලිකාවක් විසින් විකාශය කරන චැට් සංගීත වැඩසටහනක් අතරතුර සිදුවූ අපූරැ සිදුවීමක්. මෙවැනි වැඩසටහන්වලට අලුත් වගේම ප්‍රවීණ කලා ශිල්පීන් සහභාගී කරගන්නවා. ඒ අයට සින්දුවක් දෙකක් කියන්නත් ඒ ඒ නාලිකා ඉඩ කඩ ලබා දෙනවා. වැඩසටහන පටන් ගන්න පැයකට විතර කළින් මේ කට්ටිය ඇවිත් සංගීත ශිල්පීන් එක්ක සින්දු ටික පුහුණු වෙනවා.

ඔන්න ඒ වගේ වැඩසටහනක් ආරම්භ වෙන්න කළින් ප්‍රවීණ ගායිකාවක් ඇගේ ජනප්‍රිය ගීතයක් සංගීත ශිල්පීන් එක්ක පුරැදු වෙමින් හිටියලු.

ඒත් එක්කම එතනට ආවලු ස්ටාර් තරගයකින් ජනප්‍රිය වුණු නවක ගායිකාවක්. ප්‍රවීණ ශිල්පිනිය පුහුණු වෙමින් සිටි ගීතය අසා ඇය කලබල වුණාලු.

“අනේ මොකද්ද අක්කේ, ඔයා මම කියන්න හිටපු සින්දුවනෙ කියන්න යන්නෙ. එතකොට මම මොනවද කියන්නෙ.* නවක ගායිකාව ප්‍රවීණ ශිල්පිනියට කිව්වලු.

“යකඩෝ කවද ඉඳන් ද මේ සින්දුව ඔයාගෙ වුණේ?* ඇය ඇගෙන් ඇහුවලු.

 

DESHAYA